OPM

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu fizjonomiczno-stetycznym: założenia klasyfikacji i oceny [Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]