OPM

Przestrzenne zróżnicowanie i cechy charakterystyczne krajobrazów Polski w ujęciu historyczno-kulturowym [ Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom XL]