OPM

Publiczna przestrzeń miejska wobec potrzeb seniorów. Przykład Poznania [Gerontologia Polska, tom 20, nr 2, 73-80]