OPM

Opracowanie społecznej koncepcji programu rewitalizacji toruńskiego Starego Miasta- raport z prac grupy tematycznej: wizerunek i wizja, interesariusze- potrzeby- rozwiązania