Realizacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu [Ekonomika Transportu i Logistyka, 49/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Realizacje między inwestycjami infrastrukturalnymi w transporcie a innymi czynnikami determinującymi poziom konkurencyjności regionu [Ekonomika Transportu i Logistyka, 49/2013]