Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polski-elementy metodologii badań, przykład województwa śląskiego [Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223 · 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Regionalne i lokalne konsekwencje współczesnych przemian demograficznych Polski-elementy metodologii badań, przykład województwa śląskiego [Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 223 · 2015]