Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza – historycznych przestrzeni - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza – historycznych przestrzeni