OPM

Rewitalizacja lokalnych centrów miejskich na przykładzie Dębnik i Podgórza – historycznych przestrzeni