OPM

Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro [Studia Miejskie, 17/2015]