Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości [Budownictwo i Architektura 13(3)/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ocena budownictwa wielkopłytowego przez pryzmat rynku nieruchomości [Budownictwo i Architektura 13(3)/2014]