Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Implementacja rozwiązań europejskich do warunków polskich [Budownictwo i Architektura 13(3)/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rewitalizacja osiedli z wielkiej płyty. Implementacja rozwiązań europejskich do warunków polskich [Budownictwo i Architektura 13(3)/2014]