OPM

Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości [Studia Regionalne i Lokalne, 1(55)/2014]