OPM

Rola struktur klastrowych w rozwoju miast w perspektywie 2020 (aspekt turystyczny) [Studia Miejskie, 16/2014]