Rola uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu turystyki i rekreacji w aglomeracji poznańskiej [Problemy Ekologii Krajobrazu, 31/2011] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rola uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu turystyki i rekreacji w aglomeracji poznańskiej [Problemy Ekologii Krajobrazu, 31/2011]