OPM

Rozmieszczenie placówek służby zdrowia w Krakowie na tle struktury przestrzenno- demograficznej miasta [Studia Miejskie, 5/2012]