OPM

Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej a dostępność do usług rynkowych i publicznych