OPM

Rozwój elektronicznej administracji jako element zróżnicowania regionalnego [Studia Regionalne i Lokalne, 3(53)/2013]