Rozwój energetyki wiatrowej w aspekcie planistycznym i krajobrazowym na przykładach gmin Puck i Gniewino oraz miasta Gdynia [Problemy Ekologii Krajobrazu 35/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rozwój energetyki wiatrowej w aspekcie planistycznym i krajobrazowym na przykładach gmin Puck i Gniewino oraz miasta Gdynia [Problemy Ekologii Krajobrazu 35/2013]