Rozwój miast syberyjskich i zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej – na przykładzie Irkucka [Acta Geographica Silesiana 1] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Rozwój miast syberyjskich i zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej – na przykładzie Irkucka [Acta Geographica Silesiana 1]