OPM

Rozwój obszarów funkcjonalnych na przykładzie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – doświadczenia i wnioski na przyszłość