OPM

Rynek nieruchomości jako generator zmian funkcjonalno- przestrzennych na rewitalizowanym krakowskim Zabłociu [Studia Miejskie, 17/2015]