OPM

Samorządowe unie personalne. Problemy zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych