OPM

Ścieżki rozwojowe miast monozakładowych 20 lat po transformacji ustrojowej na przykładzie Stalowej Woli i Tarnobrzega [Studia Regionalne i Lokalne, 2(52)/2013]