OPM

Siarczany (SO4 2-) i chlorki (Cl-) jako wskaźniki górniczego zanieczyszczenia wód (na przykładzie zlewni Rowu Murckowskiego, Katowice)