Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych- na przykładzie MPZP cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi- lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną [Biuletyn KPZK, 253/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Społeczna odpowiedzialność a tworzenie opracowań planistycznych- na przykładzie MPZP cennego przyrodniczo i kulturowo terenu Łodzi- lasu Łagiewnickiego wraz z otuliną [Biuletyn KPZK, 253/2014]