Znaczenie strategii w rozwoju miast [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Znaczenie strategii w rozwoju miast [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]