Poziom życia w polskich miastach – dynamiczna analiza taksonomiczna [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Poziom życia w polskich miastach – dynamiczna analiza taksonomiczna [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]