Wpływ potencjału innowacyjnego na równoważenie rozwoju ekonomicznego polskich miast i regionów. Podejście DEA [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wpływ potencjału innowacyjnego na równoważenie rozwoju ekonomicznego polskich miast i regionów. Podejście DEA [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]