O politycznej naturze tożsamości lokalnej [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

O politycznej naturze tożsamości lokalnej [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]