Partycypacja społeczna, a obraz przestrzeni publicznej [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Partycypacja społeczna, a obraz przestrzeni publicznej [Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, 2015]