Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Diagnoza strategiczna - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+. Diagnoza strategiczna