Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy- problem na gruncie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego [Człowiek i Środowisko, 37 (1-2)/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Strony postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy- problem na gruncie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego [Człowiek i Środowisko, 37 (1-2)/2013]