Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian zachodzących w zewnętrznych strefach aglomeracji miejskich [Studia Ekonomiczne, 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Ewolucja funkcji handlowej małych miast pod wpływem zmian zachodzących w zewnętrznych strefach aglomeracji miejskich [Studia Ekonomiczne, 2012]