Wpływ zagrożenia powodziowego na rozwój małych miast (na przykładzie miasta Wisła) [Studia Ekonomiczne, 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Wpływ zagrożenia powodziowego na rozwój małych miast (na przykładzie miasta Wisła) [Studia Ekonomiczne, 2012]