Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce Południowej [Studia Ekonomiczne, 2012] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce Południowej [Studia Ekonomiczne, 2012]