Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice