Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi