Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Kierunki - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Kierunki