Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Uwarunkowania - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin. Uwarunkowania