OPM

Suburbanizacja a rola obszarów otaczających miasto – ujęcie teoretyczne