Światowy rynek transportu lotniczego w 2012 roku- wybrane problemy, kierunki rozwoju [Ekonomika Transportu i Logistyka, 48/2013] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Światowy rynek transportu lotniczego w 2012 roku- wybrane problemy, kierunki rozwoju [Ekonomika Transportu i Logistyka, 48/2013]