OPM

System identyfikacji wizualnej oraz elemety systemu informacji miejskiej Sosnowiec