OPM

Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych [Studia Regionalne i Lokalne, 2(48)/2012]