OPM

Sytuacja materialna gospodarstw domowych w warunkach kryzysu. Przykład miast na prawach powiatu w województwie wielkopolskim [Studia Miejskie, 18/2015]