OPM

Szczecin – rewitalizacja terenów nadwodnych [Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2005]