OPM

Tereny zielone w dużych miastach Polski. Analiza z wykorzystaniem Sentinel 2