Turystyka dziedzictwa przemysłowego jako czynnik rozwoju obszaru na przykładzie miasta Zabrze [Organizacja i zarządzanie, 86/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Turystyka dziedzictwa przemysłowego jako czynnik rozwoju obszaru na przykładzie miasta Zabrze [Organizacja i zarządzanie, 86/2015]