OPM

Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego przeznaczonego do rewitalizacji – Gdynia