OPM

Udział podmiotów spoza systemu administracji publicznej w fazie planistycznej rewitalizacji. Zagadnienia administracyjno-prawne [Problemy Rozwoju Miast 2/2014]