Uwarunkowania i przemiany struktury użytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowego w latach 2001- 2011 [Biuletyn KPZK, 253/2014] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Uwarunkowania i przemiany struktury użytkowania i własności gruntów na terenie Pomorza Środkowego w latach 2001- 2011 [Biuletyn KPZK, 253/2014]