Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej [Organizacja i zarządzanie, 78/2015] - Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR
OPM

Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej [Organizacja i zarządzanie, 78/2015]